Privacy verklaring

I. Algemeen
 

Prijsprinter.be is onderdeel van Books4you BVBA. Voor meer informatie over ons zie onze opdruk. Wij nemen privacy serieus. Het verzamelen van uw gegevens is in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 
II. Uw persoonlijke gegevens
1.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze contractuele diensten. In geen geval zullen wij uw persoonlijke gegevens delen voor reclame- of marketingdoeleinden of aan derden doorgeven, behalve wanneer dit nodig is wegens contractuele verplichtingen jegens derden.

2.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding over persoonlijke gegevens. De overdracht van dergelijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de nakoming van de contractuele overeenkomst. In het geval dat we informatie doorgeven aan anderen, doen we dit enkel op voorwaarde dat zij zich er contractueel aan ons toe verplichten te voldoen aan de bescherming van uw gegevens.

3.

Als wij vooruit betalen, bijvoorbeeld met een aankoop op rekening, moeten we onze legitieme belangen beschermen en vragen we om een kredietoverzicht gebaseerd op de wiskundige statistische methoden van BMK. Hiervoor bieden we de nodige persoonlijke gegevens aan voor een kredietcheck door BMK en gebruiken we de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een weloverwogen beslissing over het aangaan, de uitvoering of de sluiting van een overeenkomst. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methodes en er kunnen, onder andere, adresgegevens in de berekening opgenomen worden. Uw belangen zullen worden behartigd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

4.

Bij het uitvoeren en factureren van onze diensten kunnen we een affiliate (bv moederonderneming) betrekken en leveren we dit bedrijf de noodzakelijke gegevens voor de levering van diensten en facturering.

 
III. Cookies
1. Wij maken gebruik van cookies nadat u zich heeft geregistreerd (met e-mailadres en wachtwoord).
2.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en worden gebruikt door miljoenen websites. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over onze gebruikers, slechts een identificatienummer, dat buiten onze diensten irrelevant is. Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe u onze website gebruikt. We kunnen dan de pagina-inhoud op maat aanpassen aan uw behoeften.

3. In de beveiligingsinstellingen van uw browser kunt u de opslag van cookies uitschakelen. Dit kan leiden tot beperkingen in functionaliteit.
4.

De cookies die wij gebruiken zijn pure "sessie cookies". Ze worden na de sessie (door verloop van de expiratietijd) verwijderd.

5. Als u uw computer deelt met andere gebruikers, raden wij u aan op de juiste wijze uit te loggen aan het einde van elke sessie. Bovendien kunt u cookies ook uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.
 
IV. Logbestanden
1.

Iedere keer dat een gebruiker een van onze sites bezoekt en telkens wanneer een bestand wordt geopend, worden de gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand. Dit is uitsluitend voor intern systeem-gerelateerde en statistische doeleinden. Het opslaan van het IP-adres dient ook om misbruik te bestrijden. Specifiek worden bij elk verzoek de volgende gegevens opgeslagen:
- Uw IP-adres (waarmee uw computer kan worden geïdentificeerd),
- De remote host (naam en IP-adres van de computer die de pagina opvraagt),
- De tijd, de status, de hoeveelheid gegevens en de website van waaruit u bij ons op de gevraagde pagina (referrer) gekomen bent,
- Het product en de versie-informatie van de browser (user agent). Deze ruwe statistische gegevens worden na 60 dagen verwijderd

2.

We kunnen dan bijvoorbeeld weten op welke dagen en op welke tijdstippen onze webpagina's het meest populair zijn en hoeveel datavolume er dan wordt gemaakt. Daarnaast kunnen we door de logbestanden mogelijke fouten vinden, bijvoorbeeld gebroken links of bugs, en de logbestanden gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de websites. We gebruiken de in de server opgeslagen gegevens niet om individuele gebruikers te volgen. Een link is uitsluitend bestemd voor de opslag van het IP-adres om te gebruiken in het geval van een vermoeden van misbruik en om een dergelijk misbruik te bestrijden.

 
V. Gegevensbeveiliging
 

Al onze gegevens die zich op onze servers bevinden, zijn door meerdere beveiligingssystemen tegen toegang door onbevoegden beveiligd. Onze medewerkers en systeemdienstverleners controleren de doeltreffendheid van deze bescherming op een regelmatige basis.

 
VI. Beschikbaarheid van voorschriften inzake gegevensbescherming
 

U kunt dit privacy beleid vinden en afdrukken via elke plek op onze site onder de link "Privacyverklaring".

 
VII. Nieuwsbrief
 

Wij gebruiken de informatie die u verstrekt voor de verwerking van uw bestelling. Bij het registreren voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt op elk moment uitschrijven.

 
VIII. Recht op informatie
 

U heeft altijd het recht op informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de opslag.

 
IX. Google
 

Wij wijzen er op dat op deze website Google Analytics de volgcode "_gat._anonymizeIp" is uitgeschakeld om een anonieme verzameling van IP-adressen (bekend als IP-masking) te verzekeren.

 
X. Privacy medewerker
 

Als u vragen of klachten heeft over de bescherming van uw gegevens, kunt u direct contact opnemen met onze Privacy medewerker: info@prijsprinter.be

 
XI. Updates van de privacyverklaring
 

We zullen dit privacy beleid regelmatig aanpassen aan actuele omstandigheden. Als we wijzigingen aanbrengen wordt de datum van de laatste update aan het begin van deze verklaring ook gewijzigd.

 
Geplaatst op: 20-05-2013